Memperhatikan tips plotting dalam menulis novel sangatlah penting. Cari tahu cara melakukannya dalam tulisan ini!...