editorial atau tajuk rencana ditulis berdasarkan sudut pandang